Obec Javorník

Přejít na obsah
Dnes je 03.10.2023, svátek má .
Obec Javorník
Obecní úřad
SDH Javorník
Kontakt

 

Obec Javorník
Javorník čp. 120
PSČ: 566 01
 
• tel./fax: 465 485 213
• e-mail: obecjavornik@tiscali.cz
 
ID datové schránky   vu7a4tq
 
počítadlo.abz.cz

Stručně z historie sboru

   Náš sbor byl založen v roce 1902 nákladem obce a Pojišťovacího spolku proti ohni                    v Albrechticích. Sbor čítal 26 členů činných a 14 přispívajících. Velitelem byl zvolen p.Josef Šotner. Většina členů si pořídila oblek zdarma.

   12. června byla u nás pořádána "Národní slavnost". Po jedné hodině náš sbor vyšel                do Džbánova, kde se připojily sbory ze Džbánova, Sedlece, Lhůty, 80 sokolek z Mýta a deputace hasičská. Za zvuků výtečné hudby sedlecké a střelby z hmoždířů nastoupena cesta do naší obce. Po uvítání velitelem byla přednesena báseň slečnou Kozlovou. Poté asi přez hodinu hovořil pan učitel Suda o vzdělání, soudržnosti lidu a lásce k vlasti. Dále následovala cvičení, pak zpěvy národní, poté zábava taneční dlouho do noci. Tato slavnost byla navštívena velkým počtem lidí čítajících do tisíců.

   V roce 1910 byla zapálena bleskem usedlost Valentových čp. 17, tam náš sbor hasil požár        4 hodiny v prudkém dešti.

   Až do počátku války v roce 1914 se sbor utužoval při výcviku požárním, pořádal plesy, divadla    a pomáhal občanům například při úrazech, epidemii tyfu ... Též byli hasiči účastni při župních srazech a akcích. Zápisové knihy SDH Javorník neobsahují podrobnější zápisy z období                1. světové války a dění v obci. Naštěstí je toto zapsáno ve školních kronikách místní školy, které jsou uloženy ve státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí. V zápisech lze vysledovat osudy našich spoluobčanů, obce i hasičů. Vypovídají o hrůzách války i statečnosti našich občanů, kteří byli vtaženi násilím do nesmyslného zápasu peněz, moci a slávy mocných tohoto světa. Mobilizováno bylo 43 mužů - spoluobčanů, rekvírováno bylo 14 koní. Dále byly vypsány kontribuce - povinné dodávky z obce pro válečné účely. Také byl zabaven zvon ze zvoničky. I děti ze školy pořádaly sbírky peněz a pletly rukavice a šály pro vojáky.

   Do války bylo povoláno 22 bratrů hasičů a mnozí se domů již nevrátili. Na jejich památku dal sbor v roce 1922 nákladem vlastním 3 811 korun, zhotovit památník u školy. Také padli ve válce občané osady Vysoká, jejichž jména jsou tamtéž na pomníku. Patří jim čest a úcta.

   V roce 1932 byl náš sbor u požáru mlýna Semerádova čp. 66. V září bylo mobilizováno              12 hasičů k obraně vlasti.

   Druhá světová válka poznamenala činnost sboru i život v obci. I tak náš sbor plnil své poslání.

   V roce 1940 zemřel zakládající velitel Josef Šotner. Bylo zhotoveno tablo zakládajících členů. 

   V roce 1949 byl sbor při hašení požáru mlýna v Hrušové čp. 50.

   Po válce se zvýšila činnost sboru hasičská i společenská. Sbor též pomáhal                              při budování rybníka, požární zbrojnice, pomáhali v JZD, při stavbě osvětlení a prodejny. Hlavní náplní zůstala však činnost hasičská.

   Podrobná historie našeho sboru je popsána ve třech knihách zápisů a dvou matrikách členů. Zde je v nich zaznamenána obětavost, statečnost a píle, kterou dali členové ve prospěch obce, ochraně majetku a potřebným. Patří jim vzpomínka a poděkování.

   

Aktuality z obce

1. března 2022

Více info...

1. března 2022

Více info...

5. listopadu 2021

Zastupitelstvo obce schválilo 2 obecně závazné vyhlášky upravující poplatky za odpad a...

29. srpna 2019

Více   zde   ...
Zpravodaj obce
(přidáno 13. března 2015)
(přidáno 13. března 2015)
(přidáno 13. března 2015)
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti