Obec Javorník

Přejít na obsah
Dnes je 23.7.2024, svátek má Libor.
Obec Javorník
Obecní úřad
SDH Javorník
Kontakt

 

Obec Javorník
Javorník čp. 120
PSČ: 566 01
 
• tel./fax: 465 485 213
• e-mail: obecjavornik@tiscali.cz
 
ID datové schránky   vu7a4tq
 
počítadlo.abz.cz

Stručně z historie sboru

   Náš sbor byl založen v roce 1902 nákladem obce a Pojišťovacího spolku proti ohni                    v Albrechticích. Sbor čítal 26 členů činných a 14 přispívajících. Velitelem byl zvolen p.Josef Šotner. Většina členů si pořídila oblek zdarma.

   12. června byla u nás pořádána "Národní slavnost". Po jedné hodině náš sbor vyšel                do Džbánova, kde se připojily sbory ze Džbánova, Sedlece, Lhůty, 80 sokolek z Mýta a deputace hasičská. Za zvuků výtečné hudby sedlecké a střelby z hmoždířů nastoupena cesta do naší obce. Po uvítání velitelem byla přednesena báseň slečnou Kozlovou. Poté asi přez hodinu hovořil pan učitel Suda o vzdělání, soudržnosti lidu a lásce k vlasti. Dále následovala cvičení, pak zpěvy národní, poté zábava taneční dlouho do noci. Tato slavnost byla navštívena velkým počtem lidí čítajících do tisíců.

   V roce 1910 byla zapálena bleskem usedlost Valentových čp. 17, tam náš sbor hasil požár        4 hodiny v prudkém dešti.

   Až do počátku války v roce 1914 se sbor utužoval při výcviku požárním, pořádal plesy, divadla    a pomáhal občanům například při úrazech, epidemii tyfu ... Též byli hasiči účastni při župních srazech a akcích. Zápisové knihy SDH Javorník neobsahují podrobnější zápisy z období                1. světové války a dění v obci. Naštěstí je toto zapsáno ve školních kronikách místní školy, které jsou uloženy ve státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí. V zápisech lze vysledovat osudy našich spoluobčanů, obce i hasičů. Vypovídají o hrůzách války i statečnosti našich občanů, kteří byli vtaženi násilím do nesmyslného zápasu peněz, moci a slávy mocných tohoto světa. Mobilizováno bylo 43 mužů - spoluobčanů, rekvírováno bylo 14 koní. Dále byly vypsány kontribuce - povinné dodávky z obce pro válečné účely. Také byl zabaven zvon ze zvoničky. I děti ze školy pořádaly sbírky peněz a pletly rukavice a šály pro vojáky.

   Do války bylo povoláno 22 bratrů hasičů a mnozí se domů již nevrátili. Na jejich památku dal sbor v roce 1922 nákladem vlastním 3 811 korun, zhotovit památník u školy. Také padli ve válce občané osady Vysoká, jejichž jména jsou tamtéž na pomníku. Patří jim čest a úcta.

   V roce 1932 byl náš sbor u požáru mlýna Semerádova čp. 66. V září bylo mobilizováno              12 hasičů k obraně vlasti.

   Druhá světová válka poznamenala činnost sboru i život v obci. I tak náš sbor plnil své poslání.

   V roce 1940 zemřel zakládající velitel Josef Šotner. Bylo zhotoveno tablo zakládajících členů. 

   V roce 1949 byl sbor při hašení požáru mlýna v Hrušové čp. 50.

   Po válce se zvýšila činnost sboru hasičská i společenská. Sbor též pomáhal                              při budování rybníka, požární zbrojnice, pomáhali v JZD, při stavbě osvětlení a prodejny. Hlavní náplní zůstala však činnost hasičská.

   Podrobná historie našeho sboru je popsána ve třech knihách zápisů a dvou matrikách členů. Zde je v nich zaznamenána obětavost, statečnost a píle, kterou dali členové ve prospěch obce, ochraně majetku a potřebným. Patří jim vzpomínka a poděkování.

   

Aktuality z obce

1. března 2022

Více info...

1. března 2022

Více info...

5. listopadu 2021

Zastupitelstvo obce schválilo 2 obecně závazné vyhlášky upravující poplatky za odpad a...

29. srpna 2019

Více   zde   ...
Zpravodaj obce
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti